Schrijftips voor een nieuwsbrief die de lezer direct prikkelt

3 minuten lezen


Voorkom dat je lezer direct afhaakt

Nieuwsbrieven. Ieder gerenommeerd bedrijf heeft er een. Omdat het moet? Nee, omdat je klanten, potentiele klanten of anderen wil inlichten. Dus, je wil dat die nieuwsbrief gelezen wordt. Dat betekent dat de manier waarop die nieuwsbrief geschreven wordt heel nauw komt. In dit blog een voorbeeld van hoe je dan beter niet kunt schrijven. Afkraken, om van te leren. 

Vanmorgen, in mijn mailbox zat de nieuwsbrief van Wageningen UR. Altijd leuk om te zien waar de onderzoekers zich mee bezig houden, dus ik open de mail. Maar al snel lees ik niet meer wat er staat, maar zit ik me alleen te ergeren aan de tekstjes waarmee ze mij als lezer proberen te lokken.

Ik geef toe, die ergernis is een beroepsdeformatie. Maar die ergernis zet mij in beweging: ik ga analyseren hoe het beter kan. De meeste lezers haken gewoon af, gooien de nieuwsbrief in hun elektronische prullenbak. Zonde dus.

Wat is niet zo handig opgeschreven?

Ik haal er één berichtje uit. Dit is wat er staat:

PPO en het Louis Bolk Instituut doen onderzoek om de aanwezige kennis over de beschikbaarheid van mineralen uit organische meststoffen beter te ordenen, te actualiseren en toegankelijk te maken. Hiertoe ontwikkelen ze o.a. een rekenmodule, waarmee akkerbouwers meer inzicht krijgen in de beschikbaarheid van mineralen uit organische meststoffen en de gewasvraag.

Hallo lezer, bent u daar nog?

Wat een lange aanloop voordat helder wordt waar het stukje over gaat. Hieronder analyseer ik dat kleine stukje , om te laten zien wat eraan bijdraagt dat de lezer afhaakt. In twee stappen; eerst becommentarieer ik de formulering van de zinnen, dan de inhoud van wat er nu eigenlijk staat.

Stap 1 Kijk eerst eens naar de formuleringen

  • Pas het 15e, 16e en 17e woord van de zin laten zien wat het onderwerp van het stukje is, namelijk de beschikbaarheid van mineralen in organische meststoffen.
  • Bovendien staat er ook nog een opsomming in die eerste zin. Een stijlmiddel dat op deze manier de tekst alleen slechter leesbaar maakt.
  • Dan is er nog de naamwoordelijke bepaling. Dat is als je van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maakt: ook een manier om teksten minder goed leesbaar te maken. In die eerste zin is dat ‘de beschikbaarheid van mineralen’.

Stap 2 Kijk nu eens naar de inhoud

Het is toch niet zo  interessant om te weten hoe die onderzoeksinstituten hun werk doen? Het gaat erom wat ze doen, en dat wordt pas in de tweede zin duidelijk.

Ook die tweede zin is geen geweldige zin.

Want wat bedoelen de auteurs met ‘en de gewasvraag’?

Waarschijnlijk verwijzen ze hiermee terug naar het feit dat de akkerbouwers ‘meer inzicht krijgen in’. Maar dat staat te ver terug in de zin om te begrijpen. Bovendien sluit dat niet goed aan op wat er in de eerste zin staat. Dus misschien bedoelen de auteurs wel dat akkerbouwers met die rekenmodule de behoefte van het gewas aan mineralen kunnen afstemmen op wat er vrijkomt uit organische meststoffen. Ik weet het dus niet.

Oké, na kritiek moet ik natuurlijk ook laten zien dat het anders kan.

Een suggestie voor een tekst die wel prikkelt:

Akkerbouwers hebben graag meer inzicht in hoeveel mineralen er uit organische meststoffen vrijkomen. Pas als ze dat weten kunnen ze beter aansluiten bij de behoefte van het gewas. De kennis daarvoor is er wel, maar nog niet toegankelijk. Onderzoek van de onderzoeksinstituten PPO en Louis Bolk Instituut gaat hier verandering in brengen.

Het is het nog niet helemaal, maar ik denk dat dit stukje al een stuk beter is en bovendien nieuwsgierig maakt naar de rest van het bericht.

Ik hoor graag of jij betere suggesties hebt!

Wil jij nieuwsbrieven versturen die wel gelezen worden?

In het 1-op-1-traject Scherp Zakelijk Schrijven ontdek je wat jouw lezers graag willen lezen en wanneer ze afhaken.